Ceník

Roční registrační čtenářský poplatek pro dospělé 80,–
Roční registrační čtenářský poplatek pro děti do 15 let 40,–
Za překročení 4týdení výpůjční lhůty bez předchozího písemného upomenutí 10,–
Za písemné upomenutí vždy po 2 týdnech:
1. upomínka 15,–
2. upomínka 30,–
3. upomínka 40,–
Za ztrátu knihy nejméně ve výši pořizovací ceny: +50,-
Za ztrátu časopisu nejméně ve výši pořizovací ceny +10,-
Za zprostředkování výpůjčky z jiné knihovny (při její realizaci) 10,–
Za vystavení nového čtenářského průkazu při jeho ztrátě 5,–
Jednorázová výpůjčka za jeden dokument 20,– + vratná záloha ceny knihy
Půjčování knih rekreantům 40,– + vratná záloha 300,–
Používání počítače s připojením na internet 5,–
Kopírování:
A4 jedna strana 2,-
A4 oboustranně 3,–
A3 jedna strana 3,–
A3 oboustranně 4,–