Ceník

Roční registrační čtenářský poplatek pro dospělé80,–
Roční registrační čtenářský poplatek pro děti do 15 let40,–
Za překročení 4týdení výpůjční lhůty bez předchozího písemného upomenutí10,–
Za písemné upomenutí vždy po 2 týdnech: 
1. upomínka15,–
2. upomínka30,–
3. upomínka40,–
Za ztrátu knihy nejméně ve výši pořizovací ceny:+50,-
Za ztrátu časopisu nejméně ve výši pořizovací ceny+10,-
Za zprostředkování výpůjčky z jiné knihovny (při její realizaci)10,–
Za vystavení nového čtenářského průkazu při jeho ztrátě5,–
Jednorázová výpůjčka za jeden dokument20,– + vratná záloha ceny knihy
Půjčování knih rekreantům40,– + vratná záloha 300,–